Werkwijze - Kindertherapie Amersfoort- kindercoach Luciëlle Zijderveld - Kindertherapie Amersfoort

Ga naar de inhoud
De praktijk

De praktijk voor kindertherapie/pubertherapie en kindercoaching Amersfoort is een gezellig ingerichte praktijk aan huis in de Amersfoortse wijk Kattenbroek. Je kunt je kind op de afgesproken tijd brengen en een uur later ophalen. Parkeren kan voor de deur.

Werkwijze

Voortgang en tussenevaluatie
Na 4 á 5 sessies plannen we een evaluatie. Hierin bespreken we de voortgang en hoe je als ouder ondersteuning kunt bieden aan je kind.  Hierna bekijken we hoe het vervolg zal zijn.
Het behoort tot de mogelijkheden dat ik contact leg met de school van je kind. Dit is altijd in overleg. Voor tussentijdse vragen of overlegmomenten kun je mij altijd bellen of mailen.

Afronding
Wanneer het kind weer op eigen kracht verder kan, in combinatie met jouw ondersteuning, ronden we de sessies af en volgt er een eindgesprek.

kindercoach Amersfoort

Aanmelding
Aanmelden kan telefonisch of per mail. Samen bekijken we of ik iets voor je kind en jou kan betekenen.

Intakegesprek
Vóór het intakegesprek ontvang je een vragenlijst, waarin je een beeld geeft van je kind en je gezin. In het gesprek bespreken we de hulpvraag, de ontwikkeling van jouw kind en zijn omgeving. De intake is alleen met ouders, de sessies zijn individueel met het kind.

Sessies
In de eerste sessies staan vertrouwen opbouwen en kennismaken centraal. Pas wanneer een kind zich veilig en gezien voelt, kan het zich verder ontwikkelen. Ik sluit aan bij wat je kind aangeeft en ik pas mijn sessies aan op de interesses en leeftijd van je kind.  Uitgangspunt is dat het kind (weer) ervaart wat zijn kwaliteiten en mogelijkheden zijn. Door te ervaren dat hij deze kwaliteiten kan gebruiken als oplossing in lastige situaties wordt zijn zelfvertrouwen groter en zal hij met meer plezier naar de toekomst kijken.
Een sessie is een afwisseling van praten, maar vooral ook veel ‘doen’.

Werkvormen

Werkvormen worden afgestemd op

Een aantal werkvormen en doelen uitgelicht:
 
    • Creatieve werkvormen zoals tekenen, schilderen, zand, klei, muziek: uiten en verwerken van gebeurtenissen
    • (Rollen)spel met o.a. playmobil, dieren, knuffels: inzicht krijgen en aanleren van nieuw gedrag
    • Cognitieve Gedragstherapie: bestaande overtuigingen en negatieve gedachten omzetten in helpende en positieve gedachten.


kindercoach Amersfoort
 de behoeften van je kind

  • Spelletjes: zoals ‘De Coole Kikker’, Kindercoachkaarten, Kinderkwaliteitenspel, ‘Lekker in je vel spel’  en ‘Ik ben steengoed’, maar ook gezelschapsspellen: Zelfinzicht krijgen, omgaan met emoties, vergroten van zelfvertrouwen.
  • Verhalen, visualisaties en metaforen: Eigen verbeeldingskracht aanspreken:(H)erkenning, verwerking en vinden van eigen kracht
  • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren): stimuleren van zelfinzicht en verandering van bestaand gedrag door te kijken naar wat je juist wél wilt of kunt.

Kindercoach  Amersfoort

Terug naar de inhoud